Gói cước di động trả sau

Tên Gói Cước

Thuê bao

trọn gói/tháng

Khuyến mại được hưởng/tháng

Miễn Phí trong gói cước

V160N

160.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (20 phút đầu tiên/cuộc), 60 phút gọi ngoại mạng, 45GB (1.5GB/ngày)

V200N

200.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (20 phút đầu tiên/cuộc), 100 phút gọi ngoại mạng, 60GB (2GB/ngày)

V250N

250.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (30 phút đầu tiên/cuộc), 150 phút gọi ngoại mạng, 90GB (3GB/ngày)

V300N

300.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc), 200 phút gọi ngoại mạng, 120GB (4GB/ngày)

T100

100.000Đ

1000 phút gọi nội mạng Viettel,

50 phút gọi ngoại mạng

B100

100.000Đ

1000 phút gọi nội mạng Viettel,

10 phút gọi ngoại mạng, 2GB/tháng

B150

150.000Đ

1000 phút gọi nội mạng Viettel,

100 phút gọi ngoại mạng, 4GB/tháng, 100 tin nhắn nội mạng

B200

200.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (30 phút đầu tiên/cuộc),

150 phút gọi ngoại mạng, 8GB/tháng, 150 tin nhắn nội mạng

B250

250.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

200 phút gọi ngoại mạng, 10GB/tháng, 200 tin nhắn ngoại mạng

B300

300.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

250 phút gọi ngoại mạng, 10GB/tháng, 250 tin nhắn ngoại mạng

B350

350.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

300 phút gọi ngoại mạng, 12GB/tháng, 300 tin nhắn ngoại mạng

B400

400.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

350 phút gọi ngoại mạng, 15GB/tháng, 350 tin nhắn ngoại mạng

B500

500.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

500 phút gọi ngoại mạng, 30GB/tháng, 400 tin nhắn ngoại mạng

B700

700.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

700 phút gọi ngoại mạng, 30GB/tháng, 700 tin nhắn ngoại mạng

B1000

1.000.000Đ

Gọi nội mạng Viettel (60 phút đầu tiên/cuộc),

1000 phút gọi ngoại mạng, 30GB/tháng, 1000 tin nhắn ngoại mạng

">Hòa mạng di động trả sau Viettel