Internet tốc độ cao

Net2

20Mbps + 256Kbps Quốc tế

300.000 ₫ / 1 tháng

180.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Gọi ngay0983026936

Net3

25Mbps + 256Kbps Quốc tế

350.000 ₫ / 1 tháng

200.000 ₫ / 1 tháng

- 43 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Gọi ngay0983026936

Net4

30Mbps + 256Kbps Quốc tế

400.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Gọi ngay0983026936

NET5

35Mbps + 256Kbps Quốc tế

450.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Gọi ngay0983026936

NET6

40Mbps + 512Kbps Quốc tế

550.000 ₫ / 1 tháng

350.000 ₫ / 1 tháng

- 36 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Gọi ngay0983026936